Archive for February 6th, 2011

Село Върбица

Sunday, February 6th, 2011

Един пейзаж от Бобо. Нарисувал е селото на баба и дядо - Върбица.

село Върбица