Archive for February, 2011

Червената шапчица

Monday, February 7th, 2011

Бобо чете приказката за Червената шапчица… :)

Село Върбица

Sunday, February 6th, 2011

Един пейзаж от Бобо. Нарисувал е селото на баба и дядо - Върбица.

село Върбица