Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Мечтател

Monday, October 15th, 2012

Бори вече на 6 години … голямо момче.

Бори - Мечтател

Така ми се иска да погледна света през неговите очи…за какво ли мечтае и мисли сега…