Село Върбица

Един пейзаж от Бобо. Нарисувал е селото на баба и дядо - Върбица.

село Върбица

Leave a Reply