Archive for July, 2010

Портрет с топка

Friday, July 16th, 2010

Бобо - Портрет с топка - отзвук от световното :))) липсва само вувузелата…

Бобо - Портрет с топка