Цвете за мама

“Това цвете ще откъсна за мама. Мама не лоша - мама добра. Тати също не лош - тати добър. Бобо също не лош - Бобо добър!” - си мърмореше Бобо докато късаше макове по поляната.

Bobo_mak1 Bobo_mak2

2 Responses to “Цвете за мама”

  1. Даша Says:

    можно cделать маленький сборник

  2. An Says:

    Всем Доброго утра! Вот это меня улыбнуло!!!!

Leave a Reply