Мечтател

Бори вече на 6 години … голямо момче.

Бори - Мечтател

Така ми се иска да погледна света през неговите очи…за какво ли мечтае и мисли сега…

Leave a Reply