Archive for June 15th, 2011

Дъжд

Wednesday, June 15th, 2011

Детство мое.

Дъжд, плиснал в миг и отлетял…

Бобо под дъжда