Archive for April 4th, 2010

Бобо и Кики I

Sunday, April 4th, 2010

Щури  игри и забавления на Бобо с банда катерички в парка от които най-смела беше Кики. Която почти докосвае ръчичката на Бобо… и после бягаше по ствола на дървото чак до върха…

Бобо и Кики 1