Archive for June 16th, 2009

Бори на разходка

Tuesday, June 16th, 2009

Борис си наглежда нивичките край къщи…

Bori na razhodka