Archive for December 25th, 2010

На Коледа

Saturday, December 25th, 2010

Бобо с коледния подарък - Влакова композиция пристигнала чак от Италия :)))

Бобо на коледа