Archive for December 6th, 2010

Като ангелите

Monday, December 6th, 2010

Bobo - Angel

В очакване на коледните празници… трябва да сме добри като ангелчета.  Бобо със своят ангел пазител…