Archive for September 4th, 2009

Бобо ученик

Friday, September 4th, 2009

Бобо ученик

Есента дойде и вече съм във първа група - ученик.