Archive for May 28th, 2009

Цвете за мама

Thursday, May 28th, 2009

“Това цвете ще откъсна за мама. Мама не лоша - мама добра. Тати също не лош - тати добър. Бобо също не лош - Бобо добър!” - си мърмореше Бобо докато късаше макове по поляната.

Bobo_mak1 Bobo_mak2